Beheer van de nalatenschap

Het afhandelen van de verschillende erfenisprocedures na een overlijden is geen gemakkelijke taak. Lees ons advies over de nalatenschap in België voor 2021.
hoofdstuk 1

Wat wordt bedoeld met een nalatenschap?

Na het overlijden laat een overledene zijn vermogenna aan zijn erfgenamen. Deze erfgenamen moeten dan een reeks verplichte of noodzakelijke wettelijke en administratieve stappen ondernemen, zoals het indienen van een aangifte van nalatenschap.

hoofdstuk 2

Wat moet ik doen als er bijna niets in de nalatenschap zit?

Wat als er niets op het landgoed staat? In sommige gevallen kan de overledene een lege nalatenschap nalaten of zelfs schulden die groter zijn dan de bezittingen.

hoofdstuk 3

Een nalatenschap zonder tussenkomst van een notaris: is dat mogelijk?

Elke erfgenaam is vrij zijn of haar verklaring van erfrecht zelf op te stellen of om hulp te vragen aan een deskundige. Bij Legacio helpen wij Belgen om hun verklaring van erfrecht gemakkelijk en voordelig op te stellen.

hoofdstuk 4

Hoe kan ik bankrekeningen deblokkeren?

Wanneer de bank op de hoogte wordt gebracht van een overlijden, is zij verplicht de rekeningen van de overledene, maar ook die van de echtgenoot, te blokkeren.

hoofdstuk 5

Hoe verkrijg ik een attest van erfopvolging?

Het attest van erfopvolging or bevestigt de identiteit van de erfgenamen, de rechten van elk van hen in de nalatenschap en de afwezigheid van belastingschulden.

hoofdstuk 6

Wat erven de kinderen van de overledene?

Afhankelijk van de omstandigheden is het niet altijd gemakkelijk om het aandeel van de kinderen van de overledene in de nalatenschap te bepalen. In dit artikel leest u welke regels op deze erfgenamen van toepassing zijn.

hoofdstuk 7

Wat erft de echtgenoot van de overledene?​

Als echtgenoot of echtgenote bent u geen erfgenaam zoals de anderen. Voor u gelden bepaalde bijzondere regels. We leggen alles uit in dit artikel.

hoofdstuk 8

Hoeveel kost een nalatenschap?

Na het overlijden van een familielid worden de erfgenamen geconfronteerd met een reeks uitgaven: begrafeniskosten, erfbelasting, enz. In dit artikel worden de verschillende categorieën van kosten besproken.

hoofdstuk 9

Successierechten: hoe werkt het en hoe worden ze berekend

Successierechten zijn "belastingen op de erfenis". Met andere woorden het bedrag dat de erfgenamen aan de staat moeten betalen wanneer zij goederen ontvangen die aan de overledene toebehoorden.

hoofdstuk 10

De aangifte van nalatenschap: alles wat u moet weten

In België moeten de erfgenamen na het overlijden van een dierbare de eventuele "belasting op de nalatenschap" betalen. Om het bedrag te berekenen, vraagt de belastingdienst de erfgenamen om een aangifte van nalatenschap in te dienen.

hoofdstuk 11

Wat zijn de notariskosten in België voor een nalatenschap?

Een meerderheid van de Belgen contacteert nog steeds een notaris voor hun erfenis, hoewel dit niet verplicht is. Wij geven een gedetailleerd overzicht van de de te verwachten kosten op het gebied van nalatenschappen.

hoofdstuk 12

Welke andere formaliteiten moeten worden vervuld na het overlijden?

Buiten de formaliteiten die gekoppeld zijn aan de verklaring van de nalatenschap zijn er andere praktische stappen die u moet uitvoeren. We hebben een lijst gemaakt voor jullie met instellingen die u moet verwittigen.

Hulp nodig bij een nalatenschap?

Neem contact op met ons team en leg een afspraak vast, online of in één van onze burelen.
Meer weten