Hoeveel kost een nalatenschap?

Evan
Nalatenschapsexpert
BLOG25 mars 2021

Ruw geschat kost een overlijden aan de familie ongeveer 10.000 euro. In dit artikel worden de verschillende categorieën van kosten besproken.

Lijst van kosten na een overlijden

Na het overlijden van een dierbare staan er voor de erfgenamen een reeks kosten te wachten: begrafeniskosten, belastingen op de nalatenschap, betaling van een deskundige voor de juridische formaliteiten voor de nalatenschap, enz.

Vóór de nalatenschap is afgewikkeld: de begrafeniskosten

De eerste uitgave, de betaling van de begrafeniskosten, is een belangrijke kost na het verlies van uw dierbare, ook al houdt zij niet rechtstreeks verband met de nalatenschap. Afhankelijk van het geval kunnen deze kosten worden betaald van de rekening van de overledene of via een begrafenisverzekering.

Kost #1 – Erfbelasting

De erfbelasting is een belasting die na het overlijden aan de overheid moet worden betaald.

Deze belasting moet door elke erfgenaam worden betaald en wordt berekend op basis van het door hem of haar geërfde bedrag, de verwantschap tussen de erfgenaam en de overledene en het bevoegde gewest (Wallonië, Brussel of Vlaanderen).

Lees meer hierover in ons artikel "Hoe bereken ik de erfbelasting".

Kost #2 – De deblokkering of vrijgave van bank- en verzekeringstegoeden.

Om de rekening(en) van de overledene te "deblokkeren", moet u de bank een "attest van erfopvolging" bezorgen. Dit document bevestigt officieel de identiteit van de erfgenamen, de rechten van elk van hen in de nalatenschap en het eventuele bestaan van fiscale of sociale schulden van de erfgenamen of de overledene.

Het attest van erfopvolging kan worden verkregen:

  • Ofwel via een notaris. Dit brengt doorgaans een kost met zich mee tussen de 400 en 600 euro, afhankelijk van het gekozen notariaat.

  • Ofwel gratis bij het Kantoor Rechtszekerheid bevoegd voor de woonplaats van de overledene, op voorwaarde dat de nalatenschap aan bepaalde wettelijke voorwaarden voldoet.

Hulp nodig bij een nalatenschap?

Neem contact op met ons team en leg een afspraak vast, online of in één van onze burelen.
Meer weten

Kost #3 – Het opstellen van een aangifte van nalatenschap

De aangifte van nalatenschap is een document dat elke erfgenaam bij de belastingdienst moet indienen. Met de gegevens in dit document kan de administratie het bedrag van de erfbelasting vaststellen die door elke erfgenaam zal moeten worden betaald.

U kunt uw aangifte zelf opstellen, maar gezien de moeilijkheid van het onderwerp en het belang van de zaken die op het spel staan, contacteren de meeste mensen echter een deskundige op het gebied van erfrecht.

Bij Legacio zorgt ons team van gespecialiseerde medewerkers voor uw aangifte en alle stappen die daarbij komen kijken.

Lees in ons artikel "Hoeveel kosten notariskosten voor een nalatenschap?" hoeveel u kunt besparen met onze dienst.

Overige kosten

Afhankelijk van de nalatenschap zullen de erfgenamen ook een reeks andere kosten moeten betalen, zoals:

Bankkosten: sommige banken of financiële instellingen rekenen tussen 30 en 200 euro voor de administratieve formaliteiten die zij intern moeten vervullen in geval van overlijden van een van hun klanten.

Kosten van deskundigen: Dit zal het geval zijn wanneer bepaalde bezittingen door een deskundige moeten worden getaxeerd (geschat). Indien de overledene bijvoorbeeld een oldtimer had, is het aanbevolen om een expert in te schakelen die hiervoor een correcte waarde kan bepalen.

Kosten verbonden aan de doorverkoop van onroerend goed: Als u bijvoorbeeld een gebouw dat afhangt van de nalatenschap wilt doorverkopen, zult u rekening moeten houden met de kosten van een elektrisch keuring, EPB-certificaat, makelaar, enz.

Kosten verbonden aan de instandhouding goederen: zolang de bezittingen niet onder de erfgenamen wordt verdeeld en verkocht, kan het zijn dat u bepaalde onderhouds- of instandhoudingskosten moet dragen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn voor de brandverzekering van het gebouw, die gezamelijk door alle erfgenamen zal moeten worden betaald zolang het gebouw niet aan een erfgenaam wordt toegewezen of aan een derde wordt verkocht.

Hoe kan ik de kosten van de nalatenschap verminderen?

In zeer eenvoudige situaties kunt u uw verklaring van erfrecht zelf opstellen. De erfbelasting daarentegen is een technische materie, en vergissingen komen vaak voor en kunnen pijnlijke gevolgen hebben.

Het is daarom raadzaam een deskundige op het gebied van erfrecht te contacteren om uw aangifte te laten nalezen alvorens deze in te dienen, of zelf deze taak aan de deskundigen over te laten.

Bij Legacio bestaat ons team uit juridische deskundigen op het gebied van nalatenschap die u met raad en daad kunnen bijstaan.

Een naaste verliezen is al zwaar genoeg.

Laat Legacio alle administratie en formaliteiten voor u regelen zodat u zich kan concentreren op wat echt belangrijk is.
Contacteer ons team