Evan

Evan

Nalatenschapsexpert
Volg Evan:

Na jarenlang in de banksector te hebben gewerkt, heeft Evan, die vloeiend tweetalig is, de uitdaging aangenomen om Legacio te helpen zijn diensten in Vlaanderen uit te breiden.

Aanvankelijk aangenomen als Business Development Manager, heeft Evan zich parallel daaraan geschoold in erfrecht om een Nalatenschapsexpert te worden bij Legacio. Zo kon hij het juridische team van Legacio versterken, met name door Nederlandstalige families te begeleiden bij hun stappen na een overlijden.

Naast Legacio houdt Evan ervan tijd door te brengen in de fitnesscentrum of gastronomische restaurants in België te ontdekken.

Uitgelichte publicaties

Successierechten: hoe werkt het en hoe worden ze berekend

Successierechten zijn "belastingen op de erfenis". Met andere woorden het bedrag dat de erfgenamen aan de staat moeten betalen wanneer zij goederen ontvangen die aan de overledene toebehoorden.
7 septembre 2023

Hoe verkrijg ik een attest van erfopvolging?

Het attest van erfopvolging or bevestigt de identiteit van de erfgenamen, de rechten van elk van hen in de nalatenschap en de afwezigheid van belastingschulden.
6 juillet 2023

Wat zijn de notariskosten in België voor een nalatenschap?

Een meerderheid van de Belgen contacteert nog steeds een notaris voor hun erfenis, hoewel dit niet verplicht is. Wij geven een gedetailleerd overzicht van de de te verwachten kosten op het gebied van nalatenschappen.
8 novembre 2023

Hoeveel kost een nalatenschap?

Na het overlijden van een familielid worden de erfgenamen geconfronteerd met een reeks uitgaven: begrafeniskosten, erfbelasting, enz. In dit artikel worden de verschillende categorieën van kosten besproken.
25 mars 2021

Welke andere formaliteiten moeten worden vervuld na het overlijden?

Buiten de formaliteiten die gekoppeld zijn aan de verklaring van de nalatenschap zijn er andere praktische stappen die u moet uitvoeren. We hebben een lijst gemaakt voor jullie met instellingen die u moet verwittigen.
25 mars 2021

De aangifte van nalatenschap: alles wat u moet weten

In België moeten de erfgenamen na het overlijden van een dierbare de eventuele "belasting op de nalatenschap" betalen. Om het bedrag te berekenen, vraagt de belastingdienst de erfgenamen om een aangifte van nalatenschap in te dienen.
8 novembre 2023