Wat zijn de notariskosten in België voor een nalatenschap?

Evan
Nalatenschapsexpert
BLOG8 novembre 2023

Wij geven een gedetailleerd overzicht van de notariskosten en vergelijken deze met onze diensten op het gebied van nalatenschappen.

De notariskosten voor een nalatenschap

Notarissen berekenen hun honoraria meestal op basis van een percentage van het bedrag van het bruto actief van de erfenis. Dus, hoe groter de erfenis, hoe hoger de honoraria zullen zijn. Daarnaast voegt de notaris ook een reeks van variabele 'diverse kosten' toe, betreffende bijvoorbeeld de kosten van de opening van het dossier, administratieve zoekopdrachten, besteedde tijd, de complexiteit van het dossier, enzovoort. Uiteraard hangt het bedrag van deze diverse kosten af van de notaris waar u zich tot wendt.

Aangezien er geen vastgelegd barema is, worden de notariskosten berekend van dossier tot dossier.

Bovendien kan bij het werken op % de totale kostprijs niet op voorhand worden vastgesteld omdat de omvang van de activa nog moet worden bepaald en gewaardeerd.

Het bepalen van een vergoeding op basis van een percentage werkt ook verwarring in de hand. Aangezien dit moet worden onderscheiden van de erfbelasting, die een belasting op het nettovermogen van de nalatenschap vormt en die u aan de overheid moet betalen.

Laat u niet overweldigen door de aangifte van nalatenschap!

Ontdek hoe Legacio u kan begeleiden doorheen de hele procedure.
Ontdek onze diensten.

Notariskosten en erfbelasting: wat zijn de verschillen?

Wat kosten van een de nalatenschap betreft, moeten we een onderscheid maken tussen twee verschillende begrippen.

Aan de ene kant:

  • De erfbelasting: dit is de belasting die moet worden betaald op het deel van het vermogen dat een erfgenaam in zijn nalatenschap ontvangt en die aan de Gewesten moet worden betaald. Voor meer informatie, raadpleeg onze leidraad over de erfbelasting.

Aan de andere kant:

  • De kosten van de procedures: waaronder de vergoedingen van een notaris of een specialist, indien u voor hun dienst kiest (zie onze leidraad over een nalatenschap zonder notaris), maar ook de kosten die verbonden zijn aan eventuele administratieve procedures (rekeningen deblokkeren, het kadaster raadplegen, enz.)

De notaris, niet verplicht voor de aangifte van nalatenschap

Er kan vastgesteld worden dat, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, het niet verplicht is om naar een notaris te gaan om een aangifte van nalatenschap op te stellen.

In tegenstelling tot wat men zou kunnen denken, is het opstellen van een aangifte van nalatenschap (d.w.z. een verplicht document dat aan de belastingdienst moet worden overgemaakt en op grond waarvan de erfbelastig wordt berekend) geen notariële akte.

Het is dus perfect mogelijk deze procedure uit te voeren met de hulp van een andere specialist dan de notaris.

Legacio, het alternatief voor de notaris

Bij Legacio is het onze missie om erfgenamen op een eenvoudige en snelle manier te helpen bij alle stappen van de nalatenschap na een overlijden.

Dankzij ons team van deskundigen in deze materie en onze werking op afstand, nemen wij uw dossier binnen de 24 uur in handen om uw aangifte en alle daarmee verbonden procedures te regelen.

Een vaste prijs, all-inclusive, vooraf gekend en zonder verrassingen.

Als erfgenaam is het normaal dat u, wanneer u een deskundige contacteert, vooraf wilt weten hoeveel alles zal kosten.

Bij Legacio bieden wij "all-inclusive" pakketten tegen een vaste prijs. Dit betekent dat de voorgestelde prijs uitsluitend afhangt van uw situatie en de te ondernemen stappen: er zijn geen verborgen extra's of administratiekosten.

Bespaar u de administratieve stress na een overlijden.

Legacio neemt alle formaliteiten van u over, waardoor uw leven eenvoudiger wordt.
Een afspraak maken