Hoeveel kost een testament bij de notaris in België?

Evan
Nalatenschapsexpert
BLOG8 novembre 2023

Terwijl een testament bij de notaris gemiddeld tussen de 350 en 400€ zal kosten, biedt Legacio u de mogelijkheid om een online testament op te stellen voor 190€. Het testament wordt onderworpen aan een controle door een expert in het erfrecht.

In dit artikel geven wij een gedetailleerd overzicht van de kosten die notarissen aanrekenen voor het opstellen en registreren van een testament, en vergelijken wij deze met onze online testament tool.

“Notarieel" of authentiek testament: wat houdt dat in?

Het authentieke testament, ook wel bekend als het notariële testament, is een akte die wordt opgesteld bij de notaris, al dan niet in het bijzijn van getuigen.

Een authentiek testament wordt opgesteld onder toezicht en verantwoordelijkheid van de notaris. De notaris gaat na of de erflater in staat is een testament op te maken en zijn of haar wil kan kenbaar maken.

Wat is de rol van de notaris?

Zodra de notaris de bekwaamheid en de onafhankelijkheid van de persoon heeft gecontroleerd, stelt deze laatste - als ministerieel ambtenaar - een authentieke akte op in opdracht van de erflater, vandaar de naam authentiek testament.

De rol van de notaris bestaat erin om uw wensen duidelijk en formeel vast te leggen in een onbetwistbaar testament. Hij moet u adviseren in geval van twijfel en moet eventuele onwetmatigheden corrigeren. 

De notaris leest het document luidop aan u voor en vraagt u en de twee getuigen het te bevestigen en te ondertekenen.

 Zodra de akte is opgesteld, wordt zij bewaard op het kantoor van de notaris.

Een testament opstellen was nog nooit zo eenvoudig.

Ontdek de online tool van Legacio en ontvang uw jurdisch geldig testament in enkele minuten.
Ontdek onze tool

Wat zijn de nadelen van dit soort testament?

Een authentiek testament heeft de volgende nadelen:

  • De kosten: In vergelijking met het opstellen van een eigenhandig testament, dat gratis is, vertegenwoordigt een authentiek testament een bepaalde kost.

  • Moeilijkheid: Het opstellen van een authentiek testament moet voldoen aan de opgelegde regels door de wet, en vereist bovendien een ontmoeting met een notaris en twee getuigen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen. De procedure is niet flexibel, waardoor zij minder aantrekkelijk is voor mensen die rechtstreeks een testament willen opstellen of daarin wijzigingen willen aanbrengen. Weet dat u middels een eigenhandig testament steeds wijzigingen kan aanbrengen aan alle eerdere door u gemaakte testamenten (ongeacht hun vorm).

Prijs van een notarieel testament: hoeveel kost dat in België?

Een authentiek notarieel testament zal u gemiddeld tussen de 350 en 400€ kosten, afhankelijk van het gekozen notariaat.

De prijs kan echter hoger zijn als het testament veel voorzieningen bevat, als het ingewikkeld is of als het opstellen ervan meer werk vergt.

Daarentegen moet een onderscheid worden gemaakt tussen de variabele kosten van de diensten van de notaris, namelijk de vergoedingen, en de vaste kosten van het voorschot- €50 euro - bij het Centraal Testamentenregister.

De notaris, niet verplicht om een testament op te stellen

Er dient op gewezen te worden dat het niet verplicht is om naar een notaris te gaan om een eigenhandig testament op te stellen.

Met de online tool van Legacio profiteert u van het gemak van een eigenhandig testament terwijl u beroep kunt doen op onze expertise voor herziening en advies.

Helaas heeft het eigenhandig testament, dat alleen wordt opgesteld, verschillende nadelen. U loopt in feite het risico het testament te verliezen of te vernietigen.

Bovendien kan de inhoud van het testament onvolledig, onduidelijk of gewoon onwettig zijn.

Anderzijds kan een notarieel testament duur zijn en vele Belgen afschrikken wegens de moeilijkheid van het opstellen ervan...

Er bestaat echter een tussenoplossing die het mogelijk maakt de voordelen van de twee vormen van testamenten te combineren. Deze oplossing bestaat uit:

  • Zelf het testament opmaken = tijd besparen.

  • Doorgaan met de controle door een deskundige = geen fouten of onwettigheden.

  • Het testament in te schrijven in het Centraal Register der Testamenten = het risico van verlies of vernietiging beperken.

Stel uw testament eenvoudig online op.

Legacio stelt u een snelle, toegankelijke en juridisch geldige tool voor.
Start met het opstellen van uw testament