legacio logo

Online voorbereiding van uw testament

Bescherm uw dierbaren in minder dan 15 minuten met onze online testamenttool. Goedgekeurd door tientallen families.
Nu beginnen

Beschikbare juristen

Ons team van deskundigen staat 6 dagen per week klaar om u te helpen een testament op te stellen vanuit het comfort van uw eigen huis. Of u nu een vraag hebt over het maken van een testament of hulp nodig hebt met een specifiek onderdeel van onze testamentservice, wij zijn slechts een bericht of een telefoontje van u verwijderd.
02 320 23 18 - van 9 tot 19 uur, 6 dagen per week

Uw eigenhandig testament in drie stappen

Stap 1

Antwoord op enkele korte vragen

Uw situatie is uniek. Doorloop onze online tool en aan de hand van uw antwoord op de gestelde vragen zal u op een snelle en eenvoudige manier gewezen worden op de praktische en juridische elementen waar u allemaal rekening moet mee houden wanneer u uw eigenhandig testament wilt opstellen. Nadien kan u, volledig geïnformeerd, in de rust en gemak van uw thuis met een gerust hart uw eigenhandig testament voorbereiden.
Stap 2

De door u opgestelde tekst wordt nadien nagelezen door onze experten.

Onze experten lezen de door u opgestelde tekst, gratis en binnen de 5 dagen, na teneinde u te verzekeren dat wat u wenst correct door u kan worden gerealiseerd.
Stap 3

Onderteken uw testament

Teneinde juridische daadkracht aan uw ontwerp van eigenhandig testament te willen geven dient u – indien u meent dat deze tekst uw laatste wil vormt – deze tekst te herhalen door hem zelf, in uw eigen geschrift en met de hand, neer te schrijven op een blanco blad papier. Dit origineel en van datum en handtekening voorzien document moet worden bijgehouden. Wij kunnen voor u zorgen dat het bestaan van uw testament wordt opgenomen in de databank "centraal register der testamenten", hetgeen u de zekerheid geeft dat eens u komt te overlijden het bestaan van uw testament wordt meegedeeld.
Onze prijs
90 €
Jaarlijkse update (10€) (facultatief)
Met onze jaarlijkse update wordt u steeds op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen en kan u steeds met een gerust hart uw testament wijzigen indien gewenst. Het eerste jaar krijgt u er gratis bij. U kan deze optie ten allen tijde stopzetten..
Opname in het Centraal Register der Testamenten 50 € (facultatief)
Wanneer uw testament is opgenomen in het "Centraal Register der Testamenten zal het bestaan ervan steeds bekend worden nadat u komt te overlijden en zal er rekening mee moeten worden gehouden.
Nu beginnen

Vertrouwelijkheidsgarantie

Het opstellen van een testament is een persoonlijke en privé aangelegenheid. Door onze beveiligde systemen blijven de door u meegedeelde gegevens volledig beveiligd en vertrouwelijk.

Uw vragen over het testament in België

Wat is de kostprijs van een eigenhandig testament?
Zelf een eigenhandig testament opstellen kost u niets. Uiteraard dient u er zich wel van te vergewissen dat u het testament juist opstelt, zoniet riskeert u dat uw laatste wil geen waarde heeft of niet de door u gewenste gevolgen kan teweegbrengen. Bij Legacio kunnen wij u met praktisch advies bijstaan omtrent hoe u dit het beste realiseert dit voor 90€ (BTW inbegrepen). De door u opgestelde ontwerptekst wordt door een jurist nagekegen op zijn rechtsgeldigdheid en praktische haalbaarheid. Wij bieden u tevens de mogelijkheid aan uw testament voor u te laten registreren in de databank "Centraal Register der Testamenten" voor 50€ (BTW inbegrepen)
Hoe een testament zelf opstellen?
Het is zeker mogelijk om zelf een geldig testament op te stellen. Een testament dat men zelf opstelt wordt ook wel een eigenhandig of holografisch testament genoemd. Bij Legacio staan wij u bij met de nodige praktische raad omtrent uw vragen inzake het opstellen van een eigenhandig testament, digitaal en tegen een competitieve prijs.
Wat is een eigenhandig testament?
Een eigenhandig testament is een vaak voorkomende vorm van testament en wordt geschreven door uzelf.
Is een eigenhandig testament wettelijk?
Zelf een testament opstellen is 100% legaal, maar de wet schrijft wel een aantal voorwaarden voor die u moet respecteren. Om geldig te zijn moet een het eigenhandig testament drie (3) voorwaarden vervullen:
  • Het moet volledig met de eigen hand van de overledene en door de overledene zijn geschreven (een eigenhandig testament mag dus niet getypt zijn!)
  • De datum waarop u het heeft opgesteld moet vermeld zijn.
  • Het moet door uzelf ondertekend zijn.
Legacio kan dus niet voor u uw testament opstellen of opmaken – u beslist wat uw laatste wil is en moet zijn. Legacio kan u slechts adviseren en bevestigen of wat u voorneemt of gedaan heeft correct is. U kan evenmin het testament neerschrijven van of voor iemand anders. U kan ook geen testament samen opmaken met uw echtgenoot of partner of hiervoor hetzelfde document gebruiken. Een apart document per persoon dient te worden gebruikt.
Waar bewaar ik mijn eigenhandig testament
Een eigenhandig testament kan bewaard worden waar u het wil en het veilig acht (bij u thuis, in uw bankkluis, bij een persoon die u vertrouwt, bij een notaris, bij uw genoemde erfgenaam of erfgenamen,…). Het grote gevaar is evenwel het risico dat u komt te overlijden en uw erfgenamen geen weet hebben van het bestaan van uw testament of waar het zich zou bevinden. Daarom raden wij bij Legacio onze klanten aan dit testament steeds te laten registreren en bewaren bij een notaris.
Waarom Legacio gebruiken?
Met de bijstand van Legacio kan u op een snelle , betrouwbare en op maat geadviseerde manier, instaan voor de opmaak van uw eigen testament door uzelf. Dit op een snelle en digitale manier in uw eigen vertrouwde thuisomgeving. Wij combineren de voordelen van juridische bijstand met de gemoedsrust van maatwerk, dit voor een competitieve prijs.

Contacteer ons!

02 320 23 18

Terhulpsesteenweg 150 te 1170 Watermaal-Bosvoorde