Wat erven de kinderen van de overledene?

Evan
Nalatenschapsexpert
BLOG24 mars 2021

Afhankelijk van de omstandigheden is het niet altijd gemakkelijk om het aandeel van de kinderen van de overledene in de nalatenschap te bepalen. In dit artikel leest u welke regels op deze erfgenamen van toepassing zijn.

Wat is het aandeel van de kinderen in de erfenis wanneer er geen testament is?

Wanneer er geen testament is, bepaalt de wet wie de overledene opvolgt en dus zijn of haar erfenis ontvangt. Dit wordt "wettelijke devolutie " genoemd.

Indien de overledene niet gehuwd was, erven de kinderen, bij gebreke van een testament, de volledige nalatenschap in volle eigendom. De kinderen delen de nalatenschap dan evenredig.

Indien de overledene gehuwd was, erven de kinderen, bij afwezigheid van een testament en een huwelijkscontract, de gehele nalatenschap in “blote eigendom”. De kinderen delen de blote eigendom in gelijke delen. De echtgenoot erft de gehele nalatenschap in "vruchtgebruik".

Hulp nodig bij een nalatenschap?

Neem contact op met ons team en leg een afspraak vast, online of in één van onze burelen.
Meer weten

Wat is het aandeel van de kinderen in de erfenis wanneer er een testament is?

Indien uw dierbare een testament heeft gemaakt, zullen uw rechten in de nalatenschap worden bepaald volgens de bepalingen van dat testament, op voorwaarde dat het voorbehoud van elke erfgenaam wordt gerespecteerd.

Uw dierbare is dus vrij om in het testament op te nemen wat hij of zij wil, zolang het u maar niet berooft van uw minimumaandeel van de nalatenschap (ook wel de "reserve" genoemd).

Wat is het minimumaandeel van de kinderen in de nalatenschap ("reserve")?

Als kind van de overledene hebt u recht op een minimumaandeel van de nalatenschap. Dit wordt de "reserve" van kinderen genoemd.

Het testament en de schenkingen die gemaakt werden vóór het overlijden moeten dus deze reserve respecteren.

Een kind kan alleen onterfd worden in geval van "onwaardige erfgenaam". Dit is een uiterst zeldzaam geval dat zich voordoet wanneer de erfgenaam in kwestie schuldig wordt bevonden aan aanranding, verkrachting of doodslag ten aanzien van de overledene.

Hoe bereken je de reserve van de kinderen?

De kinderen profiteren samen van een reserve gelijk aan:

  • De helft van de nalatenschap in volle eigendom, indien de overledene niet gehuwd was; of

  • De helft van de blote eigendom van de nalatenschap, indien de overledene gehuwd was.

Deze reserve wordt vervolgens gedeeld door het aantal kinderen.

Als u bijvoorbeeld drie kinderen hebt, heeft elk kind recht op 1/3 van de reserve. Dit betekent 1/6e van de totale nalatenschap voor elk kind.

Wat kan ik doen als mijn reserve niet in acht is genomen?

Indien uw reserve niet in acht is genomen (wegens het testament of de schenkingen die de overledene vóór zijn overlijden heeft gedaan), kunt u een "vordering tot inkorting" instellen. Deze actie zal u in staat stellen uw reserve terug te krijgen van de andere erfgenamen of personen die schenkingen hebben ontvangen.

Wat is de erfbelasting die je als kind moet betalen?

Als kind bent u een van de erfgenamen die van de laagste erfbelasting geniet.

Lees meer in ons artikel over erfbelasting. Als kind van de overledene zult u ook een "aangifte van nalatenschap" moeten indienen bij de belastingdienst.

Vergemakkelijk de nalatenschapsprocedure.

Neem een afspraak met een van onze juristen gespecialiseerd in nalatenschappen.
Contacteer ons