De akte van erfopvolging voor onroerende goederen: de grijze kaart van onroerende goederen bij een nalatenschap

Evan
Nalatenschapsexpert
BLOG29 août 2023

Het gebeurt vaak dat in het doolhof van procedures en vereiste documenten voor een nalatenschap de akte van erfopvolging voor onroerende goederen verwaarloosd of slecht begrepen wordt. Toch kan die verklaring van cruciaal belang zijn voor tal van erfgenamen. Ontdek samen met ons dat essentiële document en hoe Legacio u kan helpen bij dat proces.

Wat is een akte van erfopvolging voor onroerende goederen?

De akte van erfopvolging voor onroerende goederen is een officieel document met twee belangrijke functies:

  • De identiteit van de erfgenamen en de overdracht van de nalatenschap aantonen: Net zoals in het klassieke attest van erfopvolging worden in dat document de erfgenamen en hun successierechten opgelijst ;

  • De eigendomsoverdracht bewijzen: De toegevoegde waarde ligt in de mogelijkheid om ondubbelzinnig aan te tonen dat het eigendom van een onroerend goed is overgegaan op de erfgenamen.

Opgelet: het ontbreken van een akte van erfopvolging voor onroerende goederen belet de erfgenamen niet om eigenaar te zijn van het onroerend goed dat zij hebben geërfd als onderdeel van de nalatenschap. De akte levert alleen het formele en onbetwistbare bewijs daarvan.

Is de akte van erfopvolging voor onroerende goederen een noodzakelijk document?

In sommige gevallen is dit document noodzakelijk, maar in andere gevallen is het enkel aanbevolen. Het is noodzakelijk als:

  • De erfgenamen overwegen om het onroerend goed te verkopen of te schenken;

  • Hun hoedanigheid van erfgenaam moet formeel bewezen worden, bijvoorbeeld in geval van een geschil.

Ook als er geen sprake is van bovenstaande gevallen, is die verklaring een wijze voorzorgsmaatregel. Met dat document worden tal van stappen vergemakkelijkt, zoals het verhuren van de eigendom, de uitvoering van werken of simpelweg om het eigendom te verzekeren.

Hulp nodig bij een nalatenschap?

Neem contact op met ons team en leg een afspraak vast, online of in één van onze burelen.
Meer weten

Hoe zit het met de kosten en duurtijd?

Om een snel beheer van de nalatenschap aan te moedigen, voorziet de wet in een voorkeurstarief voor erfgenamen die binnen zes maanden na het overlijden een aanvraag indienen. Het document zult u na ongeveer vijf weken ontvangen. Net als bij de aangifte van nalatenschap kunnen de erfgenamen, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, de aangifte zelf kosteloos doen. Het is echter belangrijk om te benadrukken dat het autonome beheer veel tijd in beslag neemt en de kans op fouten inhoudt waardoor complicaties kunnen ontstaan.

Hoe kan Legacio u helpen?

Bij Legacio kunnen wij u begeleiden bij elke stap. Afhankelijk van de situatie kunnen twee procedures overwogen worden om de verklaring te verkrijgen. Ons team bepaalt welke procedure voor u het best is en zorgt ervoor dat uw dossier heel goed opgevolgd wordt. Of het nu gaat om een eenvoudig of een complex dossier, u kunt steeds rekenen op de expertise van Legacio.

Conclusie

De akte van erfopvolging voor onroerende goederen is in zekere zin de ‘grijze kaart’ die bewijst dat u de eigenaar bent van de recent geërfde onroerende goederen. Bij Legacio kunt u er zeker van zijn dat alle procedures kundig en grondig beheerd worden. Als u vragen heeft of u wilt hier meer over weten, neem dan zeker contact met ons op. Ons team is er voor u om u informatie te verschaffen en u te begeleiden bij alle stappen.

Een afspraak of afstand of liever ter plaatse?

Contacteer ons voor onze begeleiding, waar u ook bent.
Een afspraak maken