Welke andere formaliteiten moeten worden vervuld na het overlijden?

Evan
Nalatenschapsexpert
BLOG25 mars 2021

Buiten de formaliteiten die gekoppeld zijn aan de aangifte van de nalatenschap zijn er andere praktische stappen die u moet uitvoeren. We hebben een lijst gemaakt van de instellingen die u moet verwittigen.

Wie moet van het overlijden op de hoogte worden gebracht?

Na een overlijden is het noodzakelijk om een aantal organisaties en instellingen te informeren van het overlijden dit met het oog op het verkrijgen van eventuele premies of het stopzetten van (uit)betalingen (bijv. pensioen of de huur). Over het algemeen wordt gevraagd hierbij een attest van overlijden over te maken.

De meest voorkomende instanties die moeten worden gecontacteerd zijn:

  • de bank en andere financiële instellingen,

  • Verzekeringsmaatschappijen, (in het bijzonder ingeval de overledene levens- of begrafenisverzekeringen had afgesloten)

  • de pensioeninstelling of de werkgever

  • het ziekenfonds

  • de verhuurder(s)/eigenaar(s) van de woning die gehuurd werd door de overledene

  • water-, elektriciteits- en gasmaatschappij

  • De DIV (dienst inschrijvingen voertuigen)

Hulp nodig bij een nalatenschap?

Neem contact op met ons team en leg een afspraak vast, online of in één van onze burelen.
Meer weten

Wat te doen met de contracten en abonnementen die de overledene heeft afgesloten (verzekeringen, televisie, enz.)?

U moet contact opnemen met de bedrijven waarmee de overledene een contract had. Dit omvat meestal telecomoperatoren, gas,- elektriciteits- en watermaatschappijen, maar ook de particulieren zoals verhuurders van de overledene.

In verband met elk afgesloten contract, moet u beslissen of u het contract wenst te annuleren of over te nemen. Bijvoorbeeld, een fitness abonnement zal in principe geannuleerd worden, terwijl de brandverzekering voor de woning van de overledene gewoon kan blijven bestaan en slechts gewijzigd zal moeten worden op naam van de erfgenamen.

Om derden te informeren over het overlijden en de contracten aan te passen, zult u hen een kopie van het overlijdensattest moeten bezorgen. Dit zorgt ervoor dat u de overlijdensdatum kan bewijzen. Sommige organisaties zullen de beëindiging (van het contract) terugdraaien tot de datum van het overlijden om u geen onnodige kosten in rekening te brengen.

Wat te doen met het voertuig van de overledene?

U wenst de nummerplaat te houden

De nummerplaat kan gratis overgedragen worden op de naam van de partner, de wettelijke samenwonende of de kinderen van de overledene (om de auto van de overledene of een andere auto te registreren)

Om dit te doen moet u een formulier invullen i.v.m. de aanvraag van een nummerplaat. Dit verplichte formulier moet vergezeld gaan van een verzekeringssticker, een kopie van de overlijdensakte en een kopie van de verklaring van erfrecht.

Deze overdracht moet binnen 4 maanden na het overlijden gebeuren. Zoniet riskeert u dat het voertuig herkeurd dient te worden.

Het is niet mogelijk om deze overschrijving online via WebDIV te doen. U moet zich dus naar het D.I.V. .-kantoor begeven en vooraf een afspraak maken (02 / 277. 30. 50).

U moet ook contact opnemen met de verzekeringsmaatschappij om deze wijzigingen door te geven.

Als u de nummerplaat wilt terugsturen

Wanneer u niet wenst de nummerplaat van de overledene over te nemen, zal u deze moeten terug sturen naar de D.I.V.

Om een nummerplaat terug te sturen, moet u naar het postkantoor gaan met de officiële "achterste" nummerplaat. De schrapping is onmiddellijk en kosteloos. U ontvangt van Bpost een bericht met de bevestiging van de opzegging en vervolgens een brief met een bevestiging van de uitschrijving.

Wanneer de nummerplaat is teruggestuurd, zal u de verzekering van uw auto kunnen opzeggen.

De verkeersbelasting en verzekeringspremies worden pro rata terugbetaald voor de resterende maanden vanaf de datum van overlijden tot het einde van de periode die door de belasting of verzekering wordt gedekt.

Pas op, vergeet niet dat onverzekerde voertuigen niet op de openbare weg mogen.

Wat te doen met de sociale netwerken van de overledene?

De meeste sociale netwerken bieden u de mogelijkheid om de profielen van een overleden persoon te verwijderen of te deactiveren. Hiervoor zal u een formulier moeten invullen en een bewijs van het overlijden moeten overmaken. U kunt er ook voor kiezen om de gegevens online te bewaren.

Als uw naaste een Facebook-account had, kunt u ook een verzoek indienen om het deze account om te zetten in een herdenkingsaccount. De woorden "ter nagedachtenis aan" zullen worden weergegeven naast de naam van uw naaste. Het profiel is dan alleen toegankelijk voor de Facebook-vrienden van uw naaste, die op het prikbord van uw naaste kunnen schrijven, en ook herinneringen kunnen delen op diens account.

Een naaste verliezen is al zwaar genoeg.

Laat Legacio alle administratie en formaliteiten voor u regelen zodat u zich kan concentreren op wat echt belangrijk is.
Contacteer ons team