Alles wat u moet weten voor u aan een eigenhandig testament begint

Evan
Nalatenschapsexpert
BLOG26 mars 2021

Denkt u erover uw testament op te stellen, maar weet u niet waar u moet beginnen? Dit artikel vertelt u alles wat u moet weten voordat u een testament opmaakt.

Waarom is het belangrijk om een testament te maken?

Als u nog de enige overlevende ouder bent...

Het schrijven van een testament geeft u inspraak ingeval u zou komen te overlijden. Dit is vooral belangrijk wanneer u op dat ogenblik nog minderjarige kinderen heeft (in principe jonger dan 18 jaar), omdat u dan kunt aangeven wie bij voorkeur hun wettelijke voogd zou moeten. Indien u zich niet uitspreekt over wat u zou willen dan zal in dit geval, na uw dood, een bevoegde Vrederechter hierover oordelen zonder daarom inzicht te hebben in het feit dat u misschien liever iemand anders dan de naaste nog in leven zijnde familieleden hiertoe zou aangesteld willen zien.

Als u onroerend goed bezit...

In een testament kunt u ook precies vastleggen hoe uw nalatenschap wordt verdeeld, waaronder onroerend goed en bankrekeningen die u bezit. Met een testament kunt u een inventaris van uw bezittingen opmaken en precies kiezen hoeveel u aan uw erfgenamen wilt nalaten, zodat familieconflicten bij uw afwezigheid worden vermeden.

Een testament opstellen was nog nooit zo eenvoudig.

Ontdek de online tool van Legacio en ontvang uw jurdisch geldig testament in enkele minuten.
Ontdek onze tool

Wat gebeurt er als je sterft zonder testament?

Het niet opmaken van een testament kan zeer kostbaar zijn voor uw erfgenamen. Eind juni 2020 stond er immers meer dan 500 miljoen euro op slapende rekeningen in België*. Veel van deze rekeningen werden vergeten en nooit opgeëist na een overlijden.

Wanneer u met Legacio een testament opstelt, kunt u een inventaris opmaken van uw bezittingen, zodat uw nabestaanden precies weten waar alles is.

Als u daarentegen overlijdt voordat u een testament hebt kunnen maken, zullen al uw bezittingen (of in ieder geval, deze die kunnen worden getraceerd) onder uw erfgenamen worden verdeeld volgens de wettelijke regels van erfopvolging, zoals de wet die bepaalt.

Dit zijn een reeks regels die bepalen wie uw erfgenamen zijn en hoe zij erven. Echter deze vastgestelde wettelijke regels dienen als “vangnet” en kunnen verschillen van wat u zou willen.

Heb ik een notaris nodig om een testament te maken?

Veel mensen gaan ervan uit dat een testament opstellen enkel door een notaris kan worden gedaan. Dit is niet juist. De Notaris is als enige bevoegd om authentieke testamenten op te maken, éénieder kan daarentegen zelf een eigenhandig testament neerschrijven. Mits voldoende advies en inzicht in uw situatie kan u hier dus zelf aan tegemoetkomen en zelf uw laatste wil op papier zetten.

Met onze online voorbereidingsdienst inzake eigenhandige testamenten kunt u onder andere te weten komen hoe correct voogdij voor uw kinderen aan te wijzen, een inventaris van uw bezittingen op te maken, verzamelingen die u heeft te verdelen, een regeling uit te werken voor uw huisdier,...kortom inzicht verkrijgen in verschillende praktische en juridische aspecten die op uw unieke situatie van toepassing zouden kunnen zijn. U bent dan beter geplaatst te bepalen hoe u uw nalatenschap wilt geregeld zien. Deze dienst kost bij Legacio slechts 90€.

Welke informatie heb ik nodig om mijn testament op te stellen?

Wettelijke voogden kiezen

Als u kinderen jonger dan 18 jaar heeft en nog de enige in leven zijnde ouder bent, kunt u in uw testament personen aanwijzen die uw voorkeur voor voogd (over uw minderjarige) dragen. Zo kunt u toch beslissen wie er voor hen zou moeten instaan als u iets overkomt. Indien u plotseling en zonder testament zou overlijden, wordt deze beslissing aan de Vrederechter worden overgelaten.

Hoewel het zeer onwaarschijnlijk is dat uw voogden ooit zullen worden gevraagd op te treden, is het toch belangrijk de juiste persoon (of personen) voor deze rol te kiezen. Grootouders, ooms en tantes worden eerst in acht genomen bij wet, maar ook goede vrienden zijn vaak populaire keuzes. Uiteraard bespreekt u dit best eerst of moet dit eerst met hen worden besproken om u van hun latere medewerking zeker te stellen.

Een inventaris van uw nalatenschap opmaken

Duizenden Belgen stellen het maken van een testament uit, omdat ze er tegen opzien al hun papieren te verzamelen, hun volledige gegevens inzake bankrekeningen, bezittingen en spaargeld terug te vinden,... maar dat is eigenlijk niet nodig.

Met de tool van Legacio zal u worden gevraagd een 'basis'-inventaris van uw nalatenschap op te maken met de nodige instructie inzake de correcte latere wedersamenstelling van uw nalatenschap. Het is alvast niet nodig details over rekeningnummers of de waarde van elke rekening op te geven - dit deel neemt gewoonlijk slechts een paar minuten in beslag!

Zo weten uw erfgenamen later waar ze terecht kunnen teneinde uw vermogen correct samenstellen in het kader van uw nalatenschap.

Kan ik mijn laatste wensen in mijn testament neerschrijven?

Met onze online adviesdienst kunt u uw begrafeniswensen in uw testament opnemen. Deze stap is facultatief, maar kan helpen om familieruzies te voorkomen over hoe de begrafenis moet worden geregeld nadat u er niet meer bent.

U kunt het type begrafenis kiezen (crematie of begrafenis) en de begrafenisondernemer naar uw keuze. En hoewel deze wensen niet juridisch bindend zijn zoals de andere verklaringen in uw testament, kunnen deze wensen uw familie helpen om te weten welke beslissing zij moeten nemen na uw vertrek.

Stel uw testament eenvoudig online op.

Legacio stelt u een snelle, toegankelijke en juridisch geldige tool voor.
Start met het opstellen van uw testament

*Bron